D-01 Bed side Control

D-01 Bed side Control

– ควบคุมระบบห้องพัก ไฟฟ้าแอร์ หลอดไฟแบบหรี่และแบบสวิทช์
– ปุ่มกดแบบ Touch มีไฟแสดงผล
– สามารถกดปุ่มแบบอิสระหรือเลือกเป็นปุ่มรวมได้
– สามารถตั้งปลุกได้ และแสดงเวลา
– สามารถควบคุมแอร์ แบบ Low/ Med/ High Value และสามารถสั่งตัดการทำงานตามอุณหภูมิที่ต้องการ
– สามารถตั้ง Time zone ได้
– มี Sensor วัดอุณหภูมิในตัว
– มี dry contact INPUT จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อเข้ากับ Motion, Sensor, Contact, Fire Alarm, Emergency เป็นต้น
– มี Transistor Output จำนวน 4 ช่อง เพื่อต่อการแสดงสถานะการทำงาน
– รองรับการสื่อสารแบบโครงข่าย (Cloud, Web Application, App Server, App Mobile)
– ดูสถานะการใช้กำลังไฟฟ้าแจ้งอาการเสีย/ สั่งเปิดปิด/ แจ้งสถานะการทำงาน/ พร้อมวิเคราะห์ทำรายงาน
– การติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือฝังติดผนังได้

 

ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพิ่มลดฟังก์ชั่นการใช้งานตามความต้องการ รองรับระบบ Access Controller

เวลคัมพัทยา จอมเทียน 5
เวลคัมพัทยา จอมเทียน 7
เวลคัมพัทยา จอมเทียน 3