Network Switch

Header-network

ระบบควบคุมไฟส่วนกลาง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในที่ต้องการควบคุมแสงและควบคุมระบบแบบอัตโนมัติจากจุดควบคุม อาทิเช่น อาคาร สวนรีสอร์ท ทางเดิน พิพิธภัณธ์ ทำพุ และระบบส่วนกลางทุกแบบ (2-Way)

Network-system1
Network-system2
DownloadK
diagram-4