Header-soft

ระบบควบคุมมอเตอร์อัตโนมัติ ถูกสร์างขึ้นเพื่อปกป้องรักษาปุ่มน้ำและมอเตอร์เมื่อมีไฟตก ไฟเกิน หรือไฟขาดเฟส เป็นสาเหตุทำให้เบรกเกอร์เมนตัดหรือมอเตอร์ไหม้เครื่องยังมีวงจร Soft Start เป็นวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าลักษณะค่อยๆ ปล่อยกระแสไฟฟ้าไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระชาก จึงทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้มากขึ้น รองรับการสื่อสารแบบโครงข่าย (Cloud, Web Application, App Server, App Mobile) ดูสถานะการใช้กำลังไฟฟ้าแจ้งอาการเสียแจ้งสถานะการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ รายงานการซ่อมบำรุง

soft-start1
soft-start2
DownloadK

1.ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

2.มีระบบลดกระแสสตาร์ทด้วยวงจร ซอฟต์สาร์ท

3.มีระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน และแรงดันไฟฟ้าต่ำ ภายในชุดขับ Load เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับโหลด (ไหม้)

4.มีระบบเปิดปิดมอเตอร์อัตโนมัติ เมื่อมีแรงดันไฟตก แรงดันไฟเกิน หรือกระแสเกินพิกัดของมอเตอร์

5.มีระบบตรวจสอบ ป้องกันประแสไฟฟ้าเกินพิกัดและไฟฟ้าขาดเฟส

6.แหล่งจ่ายไฟ 3-phase 4 wires 380/220 Vac 10% Vac 50 Hz.

7.รองรับโหลด 3-phase 4 wires/ 3-phase 3 wires 380/220 Vac 10% Vac 50 Hz. ขนาด 10-15 แรง (Option > 20แรง)

8.สามารถเลือกขนาดของแรงม้าได้ จากเมนูหน้าเครื่อง

9.มีระบบป้องกันการลัดวงจรขาเข้า ด้วย Circuit Breaker

10.สามารถควบคุมปั๊มและมอเตอร์ได้ทุกชนิด เช่น ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ปั๊มพัดลม คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง มอเตอร์หอยโข่ง และเครื่องจักรแบบพิเศษต่างๆ (เครื่องปั้นหรือเหวี่ยง เครื่องผสม) อื่นๆ

11.เครื่องสามารถปรับการขับโหลดมอเตอร์ได้อย่างอัตโนมัติตามปริมาณโหลดที่ใช้งาน โดยใช้ Flow Control

12.มีหน้าจอ 7-Segment ชุดแสดงสถานะการทำงานที่ด้านหน้าเครื่อง

13.มีฟังก์ชั้นแสดงผล กระแส โวลต์ และอุณหภูมิ ที่หน้าจอ

14.สามารถแสดงสภาวะการทำงาน ช่วง soft start, soft stop และสถานะของเครื่องจักร ที่หน้าจอแสดงผล

15.มีสวิทซ์ เลือกโหมดการทำงาน AUTO และ MANUAL

16.มีปุ่ม Start และ Stop เมื่อทำงานในโหมด MANUAL

17.สามารถแสดงค่า Parameter Vote, Amp, Temperature ได้ที่หน้าจอแสดงผล

18.มี Bypass ภายในตัวเครื่องแยกจากชุดควบคุม พร้อมแสดงผลด้วย LED

19.ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Thyritors) ในการตัดต่อกระแสไฟฟ้า

20.รองรับ Drycontact 8 Input เพื่อรองรับใช้สำหรับอุปกรณ์ Motion, Sensor, Contact, Fire Alarm, Emergency, Flow Swicht เพื่อตัดต่อในกรณีแรงดันของโหลดไม่คงที่

21.สามารถต่อ Sensor Temp เพื่อตรวจจับและป้องกันการไหม้ของมอเตอร์

22.สามารถตั้งค่า โปรแกรมทดสอบ สั่งงาน จากหน้าเครื่องได้

23.สามารถตั้งค่าสตาร์สมอเตอร์ ได้ (0-100%)

24.มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกาภายในตัวเครื่อง

25.สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7วัน 24ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ที่ตัวเครื่อง

26.สามารถแสดงและส่งค่าการทำงานผิดพลาด ของการทำงานในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ

27.มีการสื่อสารของระบบเป็นแบบ LMX Protocol (RS485)

28.รองรับการสื่อสารแบบโครงข่าย (Cloud, Web Application, App Server, App Mobile)

29.รองรับระบบเชื่อมต่อชนิดไร้สายควบคุมชนิด NODE (รุ่นไร้สาย รัศมีการส่ง ๑.๖ กิโลเมตร)

30.รองรับแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิ ส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สาย เพื่อทำการประมวลผล

31.สามารถต่อพ่วงเครื่อง สูงสุด 32 เครื่อง  เพื่อสลับการทำงาน

32.เมื่อเกิดปัญหาสามารถเข้าไป Set Parameter ภายในตัวเครื่องเพื่อกลับไปที่ค่าเริ่มต้นที่ Set มาจากโรงงาน

33.สามารถติดตั้งแบบ Wall Mount ได้

34.สามารถทดแทนตู้ควบคุมระบบน้ำประปา และชุดควบคุมมอเตอร์ได้

35.ตัวเครื่องทำด้วยเหล็ก ขนาด  350x270x100

๕ทรื๋à¸�à¸⁄ทวà¸
๕ทรื๋à¸�à¸⁄ทวà¸